Računovodstvo in davki

/Računovodstvo in davki

Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci

Zakonska podlaga: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Ur.l.RS 10/17) – velja od 01.01.2018 Zakon o dohodnini – novela ZDoh-2S (Ur.l.RS 69/17) Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Čezmejno izvajanje storitev je začasno opravljanje dejavnosti delodajalca z napotenimi delavci oz. začasno opravljanje dejavnosti samozaposlene osebe (s.p.) v drugi državi članici

Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci2022-09-10T11:28:12+02:00

PRIHAJAJO DAVČNE BLAGAJNE

Kaj uvajajo davčne blagajne? Postopek potrjevanja računov, ki so bili plačani z gotovino. Potrjevanje opravlja FURS. Računi se izdajo z uporabo elektronske naprave, ki omogoča elektronsko podpisovanje računov in elektronsko izmenjavo podatkov o tem računu s FURS-om. Kaj je davčna blagajna? Je elektronska naprava za izdajo računov, oz. programska oprema, ki omogoča izdajo računov v

PRIHAJAJO DAVČNE BLAGAJNE2018-09-19T00:02:29+02:00

Bodimo dobrodelni in podarimo 0,5 % dohodnine. Kako?

  Le zakaj bi pustili vso dohodnino v državnem proračunu? Donacija je za vas brezplačna in z njo boste pomagali k razvoju humanitarnih organizacij, ki srbijo za višjo kakovost bivanja v naši družbi. Izberite iz seznama upravičencev tiste organizacije, ki jim želite skupno nameniti največ 0,5 % svoje dohodnine. Izberete lahko največ 5 nevladnih organizacij,

Bodimo dobrodelni in podarimo 0,5 % dohodnine. Kako?2018-09-17T23:44:55+02:00

NA KRATKO O DOHODNINI ZA ŠTUDENTE

Nekaj osnovnih izrazov Zavezanec za dohodnino ali davčni zavezanec -  vsaka fizična oseba, ne glede na starost. Torej tudi vsi dijaki in študenti, ki delajo preko napotnice študentskih servisov ali drugih pooblaščenih organizacij. Dohodnina je davek na obdavčljiv dohodek fizičnih oseb. Rezident – je tisti, ki : - ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,

NA KRATKO O DOHODNINI ZA ŠTUDENTE2018-09-17T23:44:55+02:00

Najemnine in najemna razmerja

Tudi podjetniki se večkrat znajdemo v vlogi najemnika ali najemodajalca. Zelo pomembno je, da imamo najemna razmerja urejena, ne samo zaradi zahtev zakonodaje, ampak tudi zaradi ustreznosti poslovnega odnosa in dogovora med najemodajalcem in najemnikom, kot na primer glede višine najemnine, plačila stroškov, ipd. V prispevku bomo malo pobliže osvetlili računovodski in davčni vidik poslovnega

Najemnine in najemna razmerja2018-09-17T23:44:56+02:00

Na kratko o DDV

  V nadaljevanju vam povzemamo nekaj glavnih poglavij iz obširnega dela davčne zakonodaje o davku na dodano vrednost – DDV. Dodatna pojasnila, podrobnejše razlage in še več določil najdete na navedenih povezavah v prispevku. Vsekakor pa se lahko za svetovanje s področja DDV vedno obrnete tudi na nas!     1. Predmet obdavčitve Predmet obdavčitve

Na kratko o DDV2018-09-17T23:44:57+02:00

Katero obliko naj izberem – s.p. ali d.o.o.?

Primerjava med družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojnim podjetnikom (s.p.) Pretehtali ste številna vprašanja in sprejeli odločitev, da se podate na pot podjetništva. Po dobrem premisleku ste se odločili, da je biti podjetnik res za vas. Seznanili ste se z osnovnimi prvinami poslovnega procesa. Svojo podjetniško idejo ste raziskali, tako iz vidika konkurence kot

Katero obliko naj izberem – s.p. ali d.o.o.?2018-09-17T23:44:58+02:00