AKTUALNE NOVICE

Novice, zanimivosti in uporabne informacije.

Aktualne novice2019-03-14T14:48:34+01:00

Izvajanje storitev v Nemčiji

9 septembra, 2022|Novosti, Podjetništvo|

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost za opravljanje storitev v Nemčiji. Sklepate pogodbo o poslovnem sodelovanju z nemškim podjetjem, vendar je dobro,

Varstvo osebnih podatkov

7 maja, 2018|Novosti|

Brez zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se bo evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) od 25. maja 2018 dalje uporabljala neposredno. Uredba bo vplivala na vsa podjetja, zavode, društva, sindikate, politične stranke,…. osebni podatki

Kdo je dejanski lastnik podjetja ?

26 novembra, 2017|Podjetništvo|

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) določa obveznost vsem poslovnim subjektom, vpisanih v Poslovni register Slovenije, da ugotovijo in vodijo natančne evidence o dejanskem lastniku

PRIHAJAJO DAVČNE BLAGAJNE

14 januarja, 2016|Računovodstvo in davki|

Kaj uvajajo davčne blagajne? Postopek potrjevanja računov, ki so bili plačani z gotovino. Potrjevanje opravlja FURS. Računi se izdajo z uporabo elektronske naprave, ki omogoča elektronsko podpisovanje računov in elektronsko izmenjavo podatkov o tem računu