Kaj uvajajo davčne blagajne?

Postopek potrjevanja računov, ki so bili plačani z gotovino. Potrjevanje opravlja FURS. Računi se izdajo z uporabo elektronske naprave, ki omogoča elektronsko podpisovanje računov in elektronsko izmenjavo podatkov o tem računu s FURS-om.
Kaj je davčna blagajna?
Je elektronska naprava za izdajo računov, oz. programska oprema, ki omogoča izdajo računov v skladu z ZDavPR (Zakon o davčnem potrjevanju računov) na način, ki ga ta določa. Lahko je vgrajena v že obstoječe blagajne (npr. gostinski lokali, trgovine) ali pa se uporablja poseben program naložen na računalnik, tablico ali pametni telefon.

Kdo so zavezanci za uvedbo davčnih blagajn?
Zavezanci (podjetja, podjetniki, kmeti,..) morajo izpolnjevati vse v nadaljevanju naštete pogoje hkrati

 1. morajo voditi poslovne knjige
 2. morajo izdajati račune za prodajo blaga ali opravljene storitve
 3. račune dobijo plačane v gotovini

Kaj vse je plačilo z gotovino?
Bankovci in kovanci, kreditne in druge plačilne kartice, kuponi, boni, čeki – vse kar ni neposredno nakazilo na transakcijski račun!

Od kdaj je obvezna uvedba?
Od 2.1.2016, prehodno obdobje do 31.12.2017!

Kaj pomeni prehodno obdobje?
V prehodnem obdobju bomo lahko izdajali račune iz vezane knjige računov, katere pa bo potrebno potrditi na FURS-u v 10-dneh od izdaje računov, preko elektronske povezave.

Kako poteka oz. kaj moramo storiti?

– podatke o našem poslovnem prostoru, kjer je blagajna,
– podatke o blagajni/elektronski napravi za izdajo računov,
– v kolikor uporabljamo vezano knjigo računov, to napišemo,
– opišemo način številčenja računov.

V interni akt vpišemo vse poslovne prostore in vse blagajne, in jih smiselno označimo (npr. TRG 1, BLAG1, TRG2, BLAG2, ipd.)

 • Iz teh podatkov se bodo potem številčili računi (primer/za 1 poslovni prostor):

 

oznaka poslovnega prostoraOznaka elektronske naprave za izdajo računovzaporedna številka (si sledijo neprekinjeno)
TRG 1BLAG10001

 

 • Preko sistema eDavki pridobimo posebno namensko digitalno potrdilo, ki omogoča registracijo in ga je potrebno uvoziti v elektronsko napravo za izdajo računov.
 • Določiti moramo ‘oznake’ fizičnim osebam, ki bodo izdajale račune, in jih sporoči na FURS npr. prodajalec 1, DŠ ______
 • Na vidno mesto izobesimo obvestilo o obveznem prevzemu računa (klikni za povečavo)

Iz vseh zgoraj naštetih podatkov, se bodo na izdanih računih izpisale posebne kode:

 • EOR =    je enkratna identifikacijska oznaka računa (programsko ustvarjena) ter potrjuje, da je bil račun potrjen na FURS
 • ZOI = zaščitna oznaka izdajatelja računa – njegovi podatki (v tekstovni obliki in QR koda ipd.)
 • Oznaka fizične osebe, ki izda račun (prodajalca, …)
 • Številka računa

kliknite za vzorec računa 

Kako poteka potrjevanje računov?
Potrebna je internetna povezava (tudi preko mobilnih ponudnikov), preko katere se pred izdajo računa povežete s FURS-om. Na računu se tako izpiše EOR koda, ki pomeni, da je račun davčno potrjen. Sam proces potrjevanja, povezovanja s FURS-om, traja približno 2 -3 sekunde.

Navajamo nekaj primeri uvedbe sistema davčnih blagajn, za različne zavezance:
A)     Lokal ali trgovina, ki izdaja dosti računov, plačanih z gotovino, in že uporablja blagajno

– Sprejme interni akt.
– Na FURS-u pridobi namensko digitalno potrdilo (eDavki).
– V blagajno vgradi posebni program/software v skladu s tehničnimi zahtevami.
– Uvozi digitalno potrdilo.
– Obvesti FURS o načinu izdaje računov.
– Od 2.1.2016 izdaja račune in jih potrjuje na FURS, tiska jih kot doslej iz blagajne.

B)      Izvajalec storitev, prodaja blaga

– Sprejme interni akt.
– Na FURS-u pridobi namensko digitalno potrdilo (eDavki)
– Na računalnik, pametni telefon ali tablico si naloži enega izmed programov ponudnikov (Fiskal, Simobil, Telekom idr.) in vanj uvozi digitalno potrdilo.
– Obvesti FURS o načinu izdaje računov.
– Izdaja račune iz računalnika, jih potrjuje na FURS in tako potrjene natisne s pomočjo tiskalnika.

C)      Izvajalec storitev, prodaja blaga; izdaja malo računov (za ‘malo’ se predvideva do 60 računov letno, vendar še številka ni dokončna):

– Sprejme interni akt.
– Na FURS-u pridobi namensko digitalno potrdilo (eDavki).
– Na strani FURS-a se registrira v brezplačni program Mini blagajna, vanj uvozi digitalno potrdilo.
– Obvesti FURS o načinu izdaje računov.
– Izdaja račune iz računalnika (ali tablice, pametnega telefona), in tako potrjene natisne s pomočjo tiskalnika.

D)     Možno samo v prehodnem obdobju za primer pod C – do 31.12.2017:

– Sprejeme interni akt in vanj zavede, da bo uporabljal vezano knjigo računov.
– Pridobi namensko digitalno potrdilo.
– Izdaja račune iz vezane knjige računov, in jih pošilja na FURS v potrditev, v 10-dneh po izdaji, preko elektronske povezave (preko programa Mini blagajna).

Pozor!

Zavezanec lahko uporablja samo en način izdaje računov, v enem prostoru – ali elektronski ali vezano knjigo računov!
Vezana knjiga se mora potrditi na FURS-u (eDavki).
Obvezno se način izdaje računov opredeli v internem aktu.
Od 01.01.2018 bo obvezna elektronska izdaja računov za gotovino za vse zavezance!
Po prehodnem obdobju bo potrebno izbrati eno izmed možnosti opisanih v A, B in C.

Še nekaj, na kratko…

– Še vedno bo potrebna vezana knjiga računov, ki jo uporabimo v primeru, ko pride do izpada internetne povezave, elektrike ipd. Te račune bo potrebno potem v 2-delovnih dneh po izdaji računa poslati na FURS v potrditev.
– Na vseh računih se bodo izpisovali tudi podatki o izdajalcu računa, to je zaposlenem, študentu ali pogodbeniku, ki je račun pri zavezancu izdal. V ta namen se na FURS-u pošlje tudi njihova davčna številka in tako omogoča FURS-u nadzorovanje nad delom na črno.
– V vseh primerih je obvezno izobesit obvestilo o prevzemu računa, na vidno mesto.

Še več informacij na FURS-ovi spletni strani.