Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost za opravljanje storitev v Nemčiji. Sklepate pogodbo o poslovnem sodelovanju z nemškim podjetjem, vendar je dobro, da veste, da je za delo v Nemčiji treba pridobiti kar nekaj dokumentov in dovoljenj, in sicer pred vstopom na nemški poslovni trg. Izpolniti morate obveznosti tako z delovnopravnega področja kot tudi s področja obdavčitve podjetij, zaposlenih in obveznosti z naslova DDV.

  1. Napotitev delavcev iz Slovenije – o tem smo že pisali v našem članku z naslovom Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.
  1. Minimalna plača in delovnopravna zakonodaja

Za ure, ki jih delavci opravijo na delu v Nemčiji, je obvezen obračun minimalne plače, veljavne v Nemčiji, v skladu z objavljeno minimalno urno postavko. Hkrati je treba upoštevati tudi določila kolektivne pogodbe dejavnosti, ki velja za vašo dejavnost.

Delavce je treba pred odhodom na delo v Nemčijo prijaviti pri Carini (Zoll), elektronska prijava  (Meldeportal Mindestlohn), vendar je prijava obvezna samo za nekatere dejavnosti, npr. gradbeništvo, transport/špedicija in druge.

Upoštevati je treba vsa določila nemške delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja napotenih delavcev (Arbeitnehmerentsendegesetz AEntG). Voditi je treba evidence delovnega časa, upoštevati določbe o odmorih in počitkih, letnem dopustu, varstvu pri delu itd.

  1. Obdavčitev

Pred opravljanjem dela v Nemčiji je treba na finančnem uradu (za Slovenijo je pristojen Finanzamt Oranienburg) izpolniti njihov vprašalnik in posredovati dokumentacijo za namen presoje morebitnih davčnih obveznosti v Nemčiji, z naslova davka na dodano vrednost, dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb. Davčni urad presodi, ali se morate vpisati v davčni register, ali morate plačevati dohodnino iz plače za zaposlene v Nemčiji, ali morate pridobiti nemško ID za DDV, kaj in kdaj morate poročati in ali morate oddati letni davčni obračun tudi v Nemčiji.

3.1  Dohodnina

Plačevanje dohodnine v Nemčiji od plače delavcev je obvezno po 183 dnevih dela v Nemčiji, razen za delavce preko zaposlitvenih agencij, za katere nastopi ta obveza že prvi dan dela v Nemčiji. Dohodnina se plačuje mesečno in obvezno je tudi poročanje na finančni urad, elektronsko. Že  plačana dohodnina se upošteva pri obračunu plače v Sloveniji v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

3.2. DDV

Če pri izvajanju storitev v Nemčiji obračunate in plačate DDV, to je npr. v primeru, da opravite storitve nezavezancem za DDV, fizičnim osebam itd., potem ta DDV pripada Nemčiji. Za presojo vaše obveznosti je treba točno določiti, katere storitve boste opravili in komu.

V primeru registracije za DDV v Nemčiji ste zavezani k mesečnemu poročanju temu finančnemu uradu, elektronsko.

3.3 Gradbeni davek

V Nemčiji je obvezno plačevanje gradbenega davka, ki ga v višini davčnega odtegljaja 15 % od vrednosti na računu odvede in plača naročnik.

Da se temu izognete, morate pred izvajanjem gradbenih dejavnosti v Nemčiji pridobiti potrdilo o oprostitvi plačevanja/obračunavanja gradbenega davka. Vloga se pošlje na davčni urad v Nemčiji.

Samo na podlagi tega potrdila naročnik ne bo znižal vašega računa za plačilo 15 % gradbenega davka.

  1. SOKA-BAU

Za delavce gradbene panoge mora delodajalec plačevati prispevke v višini 14,5 % bruto plače delavca v sklad Soka-Bau. Obvezno je mesečno plačevanje in poročanje. Temu so zavezani tudi podizvajalci gradbenih del slovenskih podjetij v Nemčiji.

Za pridobitev vseh dokumentov in dovoljenj za izvajanje storitev v Nemčiji je potrebnih vsaj 30 dni, zato vam svetujemo, da se tega lotite pravočasno.

Preberite tudi …

Izvajanje storitev v Nemčiji

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost za

Varstvo osebnih podatkov

Brez zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se bo evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) od 25. maja 2018