Novosti

/Novosti

Izvajanje storitev v Nemčiji

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost za opravljanje storitev v Nemčiji. Sklepate pogodbo o poslovnem sodelovanju z nemškim podjetjem, vendar je dobro, da veste, da je za delo v Nemčiji treba pridobiti kar nekaj dokumentov in dovoljenj, in sicer pred vstopom na nemški

Izvajanje storitev v Nemčiji2022-09-10T11:28:00+02:00

Varstvo osebnih podatkov

Brez zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se bo evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) od 25. maja 2018 dalje uporabljala neposredno. Uredba bo vplivala na vsa podjetja, zavode, društva, sindikate, politične stranke,…. osebni podatki pa se bodo lahko uporabljali izključno samo za namen, zaradi katerega so bili dani. Uredba GDPR precej zaostruje tudi kazni,

Varstvo osebnih podatkov2018-09-17T23:44:52+02:00