IZVAJANJE STORITEV V TUJINI

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji, kjer običajno opravljate svojo dejavnost, ponudila pa se vam je poslovna priložnost za opravljanje storitev v tujini?

Sklepate pogodbo o poslovnem sodelovanju nemškim podjetjem ali podjetjem iz katere druge države?

Pred začetkom izvajanja dejavnosti je dobro vedeti, da je za delo v tujini predhodno potrebno pridobiti kar nekaj dokumentov in dovoljenj, saj je potrebno izpolniti obveznosti tako z delovnopravnega področja kot tudi s področja obdavčitve.

Najhitreje in najbolj optimalno boste vse uredili s pomočjo strokovnega svetovanja, kot vam ga lahko ponudimo v podjetju Odriv, in sicer na vseh področjih, na katera je potrebno biti pozoren:

V državi, v kateri boste izvajali storitve z zaposlenimi, je potrebno upoštevati določila njihove zakonodaje s področja delovnih razmerij in kolektivnih pogodb. Pozorni morate biti na določeno višino plačila za delo, opravljeno v tujini, kjer se upošteva minimalna plača ali minimalna urna postavka, katera velja v dotični državi. Prav tako je potrebno voditi ustrezne kadrovske evidence.
Obvezno morate imeti veljavna A1 potrdila za delavce, prijaviti jih je potrebno tudi na davčno upravo države ali drug urad (npr. v Nemčiji je to carina). Pri določenih dejavnostih, kot so gradbeništvo, je tudi obvezna prijava v sklad za letne dopuste delavcev (npr.BUAK v Avstriji) in mesečno plačevanje prispevka.
Obvezno je upoštevanje in izvajanje določil s področja varstva pri delu. Prav tako morate upoštevati določila o delovnem času, obveznih odmorih in počitkih. Delavci morajo, poleg A 1 obrazca, imeti tudi modro kartico zdravstvenega zavarovanja, priporočljivo pa je tudi dodatno plačilo nezgodnega zavarovanja.
Kot podjetje morate preverite, v katerih primerih ste se dolžni registrirati za DDV v državi, kjer boste izvajali storitve. Prav tako nekatere države določajo, da je potrebno, po določenem časovnem obdobju, dohodnino, obračunano pri plači zaposlenih za delo v tujini, plačati v tej državi.

Ne izgubljajte dragocenega časa z iskanjem informacij, predvsem pa se izognite morebitnim nedoslednostim, ki lahko s seboj prinesejo tudi finančna bremena. Z našimi strokovnimi nasveti bo vaša pot do cilja lažja, hitrejša in uspešnejša.

VSE STORITVE NA ENEM MESTU …

Še vedno premalo informacij ?