PODPORA TUJIM PODJETJEM OB VSTOPU NA SLOVENSKI TRG

Želite pričeti s poslovanjem na slovenskem trgu in potrebujete pomoč? Ne izgubljajte dragocenega časa s prebijanjem skozi zapletene postopke. V podjetju Odriv d.o.o. smo oblikovali celostno storitev nudenja pomoči podjetjem ob vstopu na slovenski trg tako, da vam pomagamo od prvega do zadnjega koraka.

Zagotavljamo vam zanesljivo in strokovno pomoč, pri čemer poskrbimo za pripravo vse potrebne dokumentacije, vas opozorimo na vse morebitne nevarnosti, seznanimo vas s posebnostmi slovenske zakonodaje, po potrebi vam tudi pomagamo pri komunikaciji z inštitucijami ter poskrbimo, da je ob dejanskem vstopu na vaši strani urejeno vse potrebno za nemoteno poslovanje.

Z veseljem se dogovorimo tudi za osebni sestanek, kjer se seznanimo z vašimi potrebami in vam naše storitve še podrobneje predstavimo.

Naj bo vaše poslovanje na slovenskem trgu uspešno in skladno z zakonodajo!

Zagotovimo vam:

  • osnovne informacije o kadrovskem trgu;
  • potrebno dokumentacijo, skladno s slovensko zakonodajo;
  • iskanje in izbor ustreznih kadrov;
  • pripravo sistematizacije delovnih mest in pogodb o zaposlitvah;
  • druge storitve po dogovoru.

VSTOP PODJETIJ IZ DRŽAV EU

Pri napotitvi delavcev v Slovenijo je potrebno upoštevati slovensko delovnopravno zakonodajo in delavci morajo obvezno imeti obrazec A1.
Pred začetkom izvajanja storitev v Sloveniji morate opraviti spletno prijavo izvajanja storitev preko portala Zavoda za zaposlovanje.

V večini primerov, se morajo podjetja, katera izvajajo storitve v Sloveniji, vpisati v davčni register pri Finančni upravi in pridobiti ID za DDV.
Za odprtje podjetja v Sloveniji potrebujete slovensko davčno številko, naslov sedeža podjetja v Sloveniji in 7.500,00 EUR osnovnega kapitala, katerega položite na poslovni račun, odprt pri banki v Sloveniji. Obvezno je vodenje poslovnih knjig, sestavljanje obračunov in poročanje, kot določa slovenska zakonodaja.
Pod določenimi pogoji lahko odprete tudi poslovno enoto ali podružnico, za odpiranje katere ne potrebujete osnovnega kapitala.

V podjetju, katerega ste odprli v Sloveniji, lahko zaposlite delavce iz drugih držav EU, EGP in Švice, kateri imajo pravico do prostega dostopa na trg dela.

VSTOP PODJETIJ IZ TRETJIH DRŽAV

V Sloveniji lahko kratkotrajno izvajate določene storitve, ki so povezane z dobavo in montažo strojev, naprav ali opreme, s svojimi zaposlenimi, do 90 dni v koledarskem letu, neprekinjeno do 14 dni. Obvezna je elektronska prijava pri Zavodu za zaposlovanje.

V večini primerov, se morajo podjetja, katera izvajajo storitve v Sloveniji, vpisati v davčni register pri Finančni upravi in pridobiti ID za DDV.
Za odprtje podjetja v Sloveniji potrebujete slovensko davčno številko, naslov sedeža podjetja v Sloveniji in 7.500,00 EUR osnovnega kapitala, katerega položite na poslovni račun, odprt pri banki v Sloveniji. Obvezno je vodenje poslovnih knjig, sestavljanje obračunov in poročanje, kot določa slovenska zakonodaja.
Pod določenimi pogoji lahko odprete tudi poslovno enoto ali podružnico, za odpiranje katere ne potrebujete osnovnega kapitala.
V podjetju, katerega ste odprli v Sloveniji, lahko zaposlite delavce iz tretjih držav, po pridobitvi enotnega dovoljenja za delo in bivanje v Sloveniji za delavce. Postopek pridobitve, ob izpolnjevanju vseh pogojev, traja približno 2 meseca.

VSE STORITVE NA ENEM MESTU …

Še vedno premalo informacij ?