Podjetništvo

/Podjetništvo

Izvajanje storitev v Nemčiji

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost za opravljanje storitev v Nemčiji. Sklepate pogodbo o poslovnem sodelovanju z nemškim podjetjem, vendar je dobro, da veste, da je za delo v Nemčiji treba pridobiti kar nekaj dokumentov in dovoljenj, in sicer pred vstopom na nemški

Izvajanje storitev v Nemčiji2022-09-10T11:28:00+02:00

Kdo je dejanski lastnik podjetja ?

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) določa obveznost vsem poslovnim subjektom, vpisanih v Poslovni register Slovenije, da ugotovijo in vodijo natančne evidence o dejanskem lastniku oz. lastnikih poslovnega subjekta – torej podjetja, zavoda, društva, zadruge, sindikata, politične stranke in drugih. Prav tako določa obveznost ugotavljanja

Kdo je dejanski lastnik podjetja ?2018-09-17T23:44:53+02:00

Podjetnikov kredo

V uvodniku poletne izdaje Bukle, brezplačne revije o dobrih knjigah, je Dr. Samo Rugelj objavil zanimivo poletno zgodbo. Zgodbo o zanimivih poteh, ki jih plete podjetništvo. V njej med drugim pripoveduje, kako se je prvič srečal z odlomkom iz knjige Zdravi razum avtorja Thomasa Paine iz leta 1776, z naslovom Podjetnikov kredo. Mogoče se odločate,

Podjetnikov kredo2018-09-17T23:44:56+02:00

Nakupovanje v EU – garancija in reklamacije

  Nakupovanje v drugih državah EU, bodisi preko spleta ali v samih državah, je vedno pogostejše. Pri večini teh nakupov ni razloga za pritožbo, pa vendar. Zgodi se, da naš nakup ni izpolnil pričakovanj in obljub dobavitelja. Kaj storiti? V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj primerov nezadovoljnih kupcev in nasvete, kaj storiti. Primer 1 Janez je

Nakupovanje v EU – garancija in reklamacije2018-09-17T23:44:57+02:00

Prva samozaposlitev prinaša nižje plačilo prispevkov

Zakon o pokojninskem in invalidskim zavarovanju ZPIZ-2 (Ur.l.RS št. 96/2012), uvaja z namenom zmanjšanja obremenitve samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti, delno oprostitev plačila prispevkov in sicer: v prvih 12 mesecih poslovanja, po prvem vpisu v poslovni ali v drug register oziroma evidenco, oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50

Prva samozaposlitev prinaša nižje plačilo prispevkov2018-09-17T23:44:59+02:00