Primerjava med družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojnim podjetnikom (s.p.)

Pretehtali ste številna vprašanja in sprejeli odločitev, da se podate na pot podjetništva.

  • Po dobrem premisleku ste se odločili, da je biti podjetnik res za vas.
  • Seznanili ste se z osnovnimi prvinami poslovnega procesa.
  • Svojo podjetniško idejo ste raziskali, tako iz vidika konkurence kot ciljnih kupcev.
  • Izdelali ste svoj poslovni načrt in veste, kam vas pelje vaša podjetniška pot – cilji, vizija in strategija so jasno začrtani!

Kakšno obliko izberemo, se moramo prav tako skrbno odločiti, glede na naše poslovne načrte.

V grobem nekako velja:

  • S.P. za manjše dejavnosti, kjer ne predvidevamo pretiranega razvoja oz. razmaha podjetja v prihodnosti, predvideni so nižji prihodki; tudi zelo veliki dobički niso pričakovani (ostajamo v »zmernem« plačevanju dohodnine).
  • D.O.O. za podjetja, katera planirajo dolgoročno razvoj in rast svoje dejavnosti, večje prihodke, več zaposlenih, večji dobiček.

Nekaj osnovnih primerjav najdete v spodnji tabeli.

Samostojni podjetnik – S.P.

Družba z omejeno odgovornostjo – D.O.O

Fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Pravna oseba.

Ustanovni kapital

Ni ustanovnega kapitala.

Potreben je ustanovni kapital 7.500 EUR (lahko je v denarju ali stvarnih vložkih npr. prostoru, oprema ipd.).

Odgovornost

Samostojni podjetnik za posle odgovarja s celotnim svojim premoženjem.

D.o.o. odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družbeniki za poslovanje družbe ne odgovarjajo.

Obdavčitev dobička

Progresivna obdavčitev**, ki velja za samostojnega podjetnika.

Enotna davčna stopnja za pravne osebe.

Razpolaganje z dobičkom

Dobiček je podjetnikova plača, podjetnik lahko tudi s sredstvi na poslovnem računu prosto razpolaga.

Dobiček se obdavči*, in če si ga želijo izplačati lastniki, se še enkrat obdavči (dohodnina). Denarna sredstva na računu so “od podjetja« in lastnik oz. družbeniki ne morejo prosto razpolagati z njimi.

Knjigovodstvo

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo; ali normirani odhodki.

Dvostavno knjigovodstvo.

Plača

Ker je dobiček plača, se ne šteje kot strošek. V stroške pa gredo plačani prispevki.

Plača oziroma plače so strošek.

Kredibilnost

S. p. velja za nekoliko manj kredibilno obliko podjetja.

Večja kredibilnost podjetja pri poslovanju. Večja podjetja po navadi niso s. p..

 

V kolikor vas zanima še več o ustanovitvi podjetja, želite bolj podroben izračun, katera oblika je, tudi iz davčnega vidika, prednost za vas – pomagamo vam lahko tudi mi!

 

*PREPROSTO O DAVKU NA DOBIČEK

Podjetje posluje, izdaja račune in prejema plačila za svoje storitve ali prodajo blaga. Poleg teh plačil lahko prejme tudi subvencijo ali dotacijo, obresti posojenega denarja, ipd. Vsem tem prejemkom podjetja pravimo PRIHODKI. Da pa bi lahko podjetje opravljalo svojo dejavnost, ima poleg prihodkov tudi določene ODHODKE (bolje jih poznamo pod imenom STROŠKI, čeprav so le ti ožja opredelitev odhodkov). Nekateri odhodki se odražajo z direktnim odlivom denarja s poslovnega računa (stroški plačil delavcem, materiala, najemnine, energije ipd.), nekateri pa so le računovodski in ne vplivajo neposredno na denarni tok oz. denar na računu (npr. amortizacija).

Torej…

PRIHODEK – ODHODEK (STROŠKI) = DOBIČEK iz poslovanja

Davek plačamo od davčne osnove (oz. tudi imenujemo ‘obdavčljivi prihodek’). Le to dobimo tako, da od dobička iz poslovanja odbijemo tudi morebitne oz. nekatere davčne olajšave, ČE jih bomo uveljavljali. Šele nato bo davčna uprava preračunala, po predpisani davčni stopnji, koliko davka morate plačati državi.

Torej…

(DOBIČEK iz poslovanja – davčne olajšave) = davčna osnova * predpisana DAVČNA STOPNJA = DAVEK OD DOBIČKA

PREDPISANA DAVČNA STOPNJA = 17 % v letu 2013, v letu 2014 = 16 % in 15% od leta 2015.

Poleg davka na dobiček za izteklo leto (poročilo se predloži davčni do 31.3. tekočega leta) bo davčna uprava izračunala tudi višino akontacij davka na dobiček za tekoče leto. To pomeni, da bo glede na dobiček, ki ga prijavimo, izračunala mesečne ali trimesečne obroke davka na dobiček, ki ga boste v tekočem letu plačevali vnaprej. Glede premalo ali preveč plačanega davka med letom je obravnava enaka kot pri dohodnini.

 

V enem od naših naslednjih prispevkov vam bomo povedali še več o dohodnini in progresivni obdavčitvi** samostojnega podjetnika.

Spremljajte nas!