Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost opravljati storitve v Republiki Avstriji. Sklepate pogodbo o poslovnem sodelovanju z avstrijskim podjetjem, vendar je pred tem dobro vedeti, da je za delo v Avstriji predhodno treba pridobiti kar nekaj dokumentov in dovoljenj. Izpolniti morate obveznosti tako z delovnopravnega področja kot tudi s področja obdavčitve.

  1. Napotitev delavcev iz Slovenije – o tem smo že pisali v našem članku z naslovom Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.
  1. Prijava pri finančnem uradu Avstrije in minimalna plača

Za ure, ki jih delavec opravi na delu v Avstriji, je obvezen obračun minimalne plače v skladu s kolektivno pogodbo, veljavno za vašo dejavnost v Avstriji.

Delavce je treba pred odhodom na delo v Avstrijo prijaviti za celotno obdobje, kot ga izkazuje izdan A1-obrazec, pri finančnem uradu v Avstriji . Obvezna je elektronska prijava (ZKO-obrazci).

Upoštevati je treba vsa določila avstrijske delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja napotenih delavcev.

  1. DDV

Če pri izvajanju storitev v Avstriji obračunate in plačate DDV, to je npr. v primeru, da opravite storitve nezavezancem za DDV, fizičnim osebam itd., potem ta DDV pripada Avstriji. Za presojo vaše obveznosti je treba točno določiti, katere storitve boste opravili in komu.

V primeru registracije za DDV v Avstriji je obvezno mesečno poročanje, elektronsko.

  1. BUAK

Za delavce gradbene panoge mora delodajalec dodatno plačevati mesečni prispevek v sklad za letne dopuste BUAK. Obvezno je mesečno poročanje in plačevanje. Temu so zavezani tudi podizvajalci gradbenih del.

Za pridobitev vseh dokumentov in dovoljenj za izvajanje storitev v Avstriji je potrebnih vsaj 30 dni, zato vam svetujemo, da se tega lotite pravočasno.

Preberite tudi …

Izvajanje storitev v Avstriji

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost opravljati storitve v Republiki Avstriji. Sklepate

Izvajanje storitev v Nemčiji

Ste podjetje s sedežem v Sloveniji in tukaj običajno opravljate svojo dejavnost. Ponudila se vam je poslovna priložnost za opravljanje storitev v Nemčiji. Sklepate

Varstvo osebnih podatkov

Brez zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se bo evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) od 25. maja 2018 dalje uporabljala neposredno. Uredba bo