Katere so glavne novosti na področju delovnih razmerij, ki jih prinašata ZDR-1 in ZUTD?

Po petih mesecih pogajanj je reforma trga dela sprejeta, saj sta v tem tednu stopila v veljavo nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR -1) in novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A).

Dosti je sprememb, nekaj napovedanih oziroma predlaganih ni bilo sprejetih. Tako ostajajo povračila potnih stroškov in stroškov poti na delo, dodatek za delovno dobo, plačan odmor za malico. Ostaja tudi minimalno določen čas trajanja letnega dopusta, ni pa omejitve navzgor.

In kaj med drugim prinašata oba zakona na področju trga dela:

Zakon o uravnavanju trga dela (ZUTD-A)

 • Uvaja se začasno in občasno delo za upokojence, kateri so polno upokojeni. Določajo se tako pogoji in oblika sklepanja pogodbe, plačilo, dajatve, vodenje evidenc ter časovne in plačne omejitve.
 • Znižuje se višina plačila nadomestila za brezposelnost, kakor tudi dodaten pogoj, kdaj ta pravica delavcu ne pripada.
 • Vključevanje v programe Aktivne politike zaposlovanja se začne že v času odpovednega roka delavca.
 • Ugodnosti za delodajalca ob novih zaposlitvah pri plačilu prispevkov za brezposelnost.
 • Spremembe na področju javnih objav prostih delovnih mest.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

 • Spremembe na področju sklepanja pogodb o zaposlitvi.
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi direktorja v enoosebni družbi spet spremenjeno.
 • Uvaja se večja prožnost pri načrtovanju delovnega procesa.
 • Spremembe v zvezi s prejemki iz delovnega razmerja.
 • Novosti na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi in spremembe disciplinskih postopkov.
 • Spremenjene so določbe glede odpravnin, tudi za odpoved pogodbe za določen čas in dolžine odpovednih rokov.
 • Po novem več možnosti za e-obveščanje delavcev.
 • Določeno postopno zviševanje starosti za delavce, opredeljene kot starejše .
 • Ni več ločevanja med pravico do pridobitve in izrabe letnega dopusta; določen je sorazmerno glede na trajanje delovnega razmerja v letu.

Spremembe so obširne in zahtevajo še posebno pozornost od delodajalcev. Pomembno je, da se vsa kadrovska dokumentacija, od internih aktov, pravilnikov do pogodb o zaposlitvi, pravilno uskladi v skladu z veljavno zakonodajo.

Da bo vaša kadrovska dokumentacija urejena, in da bo vse delo na področju upravljanja z zaposlenimi potekalo brezskrbnoza to smo tukaj tudi mi! Z veseljem vam pomagamo!

Več informacij najdete tukaj.