vesela-podjetnicaZakon o pokojninskem in invalidskim zavarovanju ZPIZ-2 (Ur.l.RS št. 96/2012), uvaja z namenom zmanjšanja obremenitve samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti, delno oprostitev plačila prispevkov in sicer:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja, po prvem vpisu v poslovni ali v drug register oziroma evidenco, oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka;
  • v naslednjih 12 mesecih oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka.

Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala za zavezance, ki se prvič vpišejo v veljaven register po 1. 7. 2013, oprostitev pa se jim prizna za dobo dveh let od dneva vpisa. Torej, če je samostojni podjetnik vpisan v register pred tem datumom, delne oprostitve plačila prispevkov ne bo mogel uveljavljati, zato je mogoče smiselno počakati, saj lahko v prvih letih poslovanja kar nekaj prihranite.

Navedena oprostitev plačila prispevkov se prizna le tistim samostojnim podjetnikom, ki se prvič vpišejo v register in prvič opravljajo samostojno dejavnost. Tisti, kateri so že bili vpisani v register, pa so potem svoj s.p. zaprli in ga zdaj ponovno odpirajo, do delne oprostitve plačila niso upravičeni.

Delna oprostitev plačila prispevkov ne velja za opravljanje samostojne dopolnilne dejavnosti (popoldanski s.p.).

Na Zavodu za zaposlovanje RS so v okviru programa Aktivne politike zaposlovanja (APZ) še vedno na razpolago subvencije za samozaposlitev. Pridobitev subvencije NE izključuje oprostitve plačila prispevkov samostojnega podjetnika. Za začetek poslovanja podjetnika to pomeni kar velike prihranke!

Vir: Durs, ZPIZ-2