Informativni izračun dohodnine 2012

Davčna uprava RS je na začetku preteklega tedna (2. 4. 2013, op. p.) odpremila prvi sveženj, 509.916 informativnih izračunov zavezancem za dohodnino (skrajšano IID) za leto 2012, od tega 221.883 (43,51%) z doplačili, 253.775 (49,77%) z vračili, 34.258 (6,72%) pa brez vračila ali doplačila dohodnine.  

Povprečni znesek doplačila znaša 223,85 EUR, povprečni znesek vračila pa 275,61 EUR.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2013. Informativnih izračunov pa ne bodo prejeli tisti zavezanci, za katere davčna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o izplačanih dohodkih. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, in to od 15. junija, do 31. julija 2013. Obrazec napovedi je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in www.durs.gov.si

Kaj storiti, ko prejmete informativni izračun dohodnine 2012?

Informativni izračun je treba dobro pregledati in preveriti ali:

  • So vsi osebni podatki vpisani pravilno (osebni podatki, podatki o dohodku, vzdrževanih članih, obdobju vzdrževanja itd.)?
  • So upoštevane vse davčne olajšave, za katere izpolnjujete pogoje?
  • Je informativni izračun dohodnine pravilen?

Vsi davčni zavezanci lahko izračun preverijo s pomočjo programa za testni izračun, ki je dostopen na spletni strani DURS, najdete ga pa tudi na tej povezavi.

Pozor – rok za ugovor je 30 dni od dneva vročitve (šteje se za vročenega 30. dan od datuma odpreme, natisnjenega na ovojnici).

Če ugotovite, da so vsi podatki pravilni in da je pravilen tudi izračun dohodnine, ni treba storiti ničesar. Potem se bo po preteku 30. dnevnega roka za ugovor štelo, da se z izračunom strinjate in informativni izračun dohodnine postane samodejno odločba o odmeri dohodnine.

Če pa se z informativnim izračunom ne strinjate in ugotovite, da so podatki napačni ali pomanjkljivi, ali da je izračun davčne obveznosti previsok ali prenizek, morate v roku za ugovor vložiti dopolnjen informativni izračun – ugovor, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. V nasprotnem primeru boste storili davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR.

Ugovora glede izračuna dohodnine ni treba vlagati, če je razlika med zneski v informativnem izračunu dohodnine in zneski dohodkov, o katerih vas je obvestil izplačevalec, manj kot 1 EUR.

Obrazec za ugovor bo objavljen na spletni strani www.durs.gov.si, ugovor boste lahko tudi podali s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko portala E-davki.

Vračilo ali doplačilo dohodnine

Če bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska, med letom plačane akontacije dohodnine, bo potrebno doplačati dohodnino v 60-tih dneh, za kar boste k informativnemu izračunu prejeli tudi plačilni nalog. Če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska, med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezancu vrnjena razlika dohodnine 60-tih dneh na TRR, kot je naveden v informativnem izračunu (preverite!).

Tudi letos lahko prejmete vse informacije o informativnem izračunu od VIDE (Virtualna Davčna Asistentka) na spletni strani www.durs.gov.si ali preko telefonske številke 01/4000 100. Za odgovore imejte pripravljeno svojo davčno številko, na podlagi katere vam bodo posredovane želene informacije.

Vir:DURS